Szanowni Państwo

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 
Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
 
Umowa sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym jest podstawą wykreślenia hipoteki w księdze wieczystej

Dane kontaktowe

Edbud S.A.
w upadłości likwidacyjnej 

ul. Ciołka 8 lok. 102
01-402 Warszawa

tel: (22) 837 60 00
tel: (22) 837 48 84
fax: (22) 836 01 01
edbud.sekretariat@gmail.com

Działki Warszawa

Demo

Działki Lublin

Demo

Edbud S.A. w upadłości likwidacyjnej © 2016, Warszawa

United Kingdom gambling site click here